Poďte všetci

….Poďte ku mne všetci ktorí, sa namáhate a ste preťažení: ja vám dám odpočinutie!

Keď sa pozerám na tento svet, vidím ako si ľudia žijú život bez Boha, bez citu, bez hanby, bez nádeje, v neistote a v rôznych problémoch, kladiem si otázku: Kde sa tento svet podel? Miliony ľudí sa oddávajú alkoholu, smilstvám, tancom,zábavám, ako by mal byť koniec sveta a preto treba vyskúšať  všetko čaro tohoto krátkeho života. Niekto povedal: "Vezmi si všetko čo ti tento svet ponúka, preto že, dnes si kvet a zajtra uvädnutá ruža…"

Cesta je široká a priestraná, na nej sa nachádzajú pôžitky ktoré treba skúsiť, bez ohľadu že že sú mnohé z nich smrtelné, predsa tento svet nedbá. Hovoria si že, dva kubiky zeme všetko vyriešia. Akí sú len úbohí. Ani nevedia že stoja na vriacej pokrievke, nad peklom, ktoré otvorilo svoje ústa a len čaká hodinu aby ich prehltlo. Žiadne varovanie ich nezastaví, preto že majú silné rozhodnutie skončiť v pekle! Nič ich na tejto ceste nezastaví, ich duša musí byť uspokojená a rozprávky o pekle sú pre ních výmysel preto, aby sa ľudia niečoho báli. Niet v ich srdciach bázni Božej. Blázni! Nevedia že počiatok mudrosti je báť sa Boha.

Predsa, v celom tomto hluku začuť ten jemný hlas: "Poďte všetci ktorí sa namáhate…ja vám dám odpočinutie…" Poďte k Pastierovi, ktorý kladie svoj život za stratené ovce. On podáva svoju prebodnutú ruku za hriechy celého sveta, aby spasil to čo už zahynulo.

Možno si hovoríš, veď som kresťan, pokrstený, konfirmovaný, som mladý a žijem v inej dobe. Mám pred sebou život ktorý si chcem užiť. Chcem sa opíjať, vystriedať niekoľko dievčat, spievať, tancovať…čo je na tom zle keď si človek trochu dopraje úžitku. Veď Pán Ježiš je láska a odpustí mi všetky moje prestúpenia. Ja si to všetko priznám pri spovedi. Veď chodim do kostola, dávam desiatky a preto mám právo na trochu zábavy. Treba sa smiať, radovať, tešiť a to všetko mi je poddané na dlani. Tak prečo nevyužiť?! Treba vedieť že je dnes iná doba.

Aj pre bezbožníkov aj pre kresťanov je  iná doba, ale predsa majú niečo spoločné.  Aj jedny aj druhí idú do spoločnej záhuby. Hučiaca jama, to strašné mesto je pripravené aby ich prehltlo.

Ale On, Pastier statených oviec volá: Poďte všetci: opilci, smilníci, zlodeji, vrahovia, klamári, gembleri, násilnici a všetci hriešnici, ja vám dám odpočinutie. Poďte ako tá smilnica ktorá mi slzami umývala nohy. Poďte ako aj colnici Matej a Zachej, ako lotor na kríží, ako Saul prenasledovateľ mojej nevesty….Poďte  u mňa pokoj a radosť najdete.

Radovanky tohoto sveta, vtipy, zábavy, dopriania si dúšku sú na širokej ceste a ony ťa odvedú do pekla. Prečo by si mal zahynúť? Prečo by si sa mal trápiť vo výčitkoch svojho svedomia, v problémoch, v bolestiach, nedostatkoch atď. V pekle sú mnohí spravodliví ktorí hovoria: otec  Abraham… pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode, lebo sa veľmi trápim v tomto ohni (Luk.16.19-24).

Preto, poďte všetci ku kniežaťu pokoja, len On môže dať večný pokoj. "Ajhľa stojím pri dverách a klopem.Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s nim a on so mnou…(ZJ 3.20)

Leave a Reply