Biskup Južného dištriktu ECAV v MR u evanjelikov v Sedmohradsku

Biskup Južného dištriktu EC v MR Gáncs Péter , zodpovedný za misiu, 9. a 10. septembra t.r.  sa zúčastnil na stretnutí duchovných Rumunskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi z príležitosti začiatku pracovného roku. Na pozvanie biskupa tejto cirkvi Adorjáni Dezsö-a kázal na službách Božích  biskup Gáncs P. Potom farár Szmidélius Gábor, z Budapešti – cirkev. zbor Deákovo nám., priblížil prácu a skúsenosti cirkevného združenia Veternica (Szélrózsa). Pozn.: Súčasťou tejto prevažne maďarsky hovoriacej cirkvi v Rumunsku je aj náš slovenský evanjelický seniorát so sídlom v Nadlaku.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply