Svetová konferencia Mestských misií v Nemecku

Od 17. do 21. septembra t.r. bude sa vo Wittenbergu a v Berlíne konať konferencia Mestských misií. Zúčastní sa jej do 200 pracovníkov z celého sveta. Cieľom stretnutia je hľadať riešenia na otázky globalizácie: chudoba, bezdomovectvo, závislosti, staroba, chýbajúce možnosti vzdelávania. City Mission World Association bola založená roku 1991.

(www.ekd.de)

Leave a Reply