Zbor biskupov ELC Lotyšska k politickým voľbám

V sobotu 2. októbra 2010 budú sa v Lotyšsku konať parlamentné voľby. V predvolebnej agitácii sa mnoho politických strán pokúša zneužiť aj cirkev pre svoje volebné ciele. Mnohé strany bez dovolenia cirkevných predstaviteľov citujú a tlačia aj cirkevné údaje, obrázky a fotografie a chcú vyvolať dojem, že za ich stranou stojí aj cirkev. Zbor biskupov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska zvážil túto situáciu a vydal spoločnú výzvu cirkevným zborom a pastorom. V nej ich vyzýva, aby sa zbory a pastori ako cirkev aktívne nezapájali do predvolebnej kampane. Vo výzve sa o.i. píše:" Cirkev má úlohu svedčiť o Kristovi a zvestovať evanjelium všetkým národom v celej spoločnosti.Cirkev toto koná všetkým, bez rozdielu veku,  vzdelania a politickej príslušnosti. Naše zbory združujú bratov a sestry v Kristovi, ktorí majú rôzne politické názory. Súčasne sú mnohí z nás pevne rozhodnutí odovzdať vo voľbách svoj hlas tým politickým silám,ktoré zaručujú dobrý výkon viery lotyšským občanom.Každý druh politickej agitácie cirkvi je plne neakceptovateľný.Treba hodnotiť nielen politikov, ich slová, ale hlavne skutky, prácu,ktorú doteraz urobili. "

Za zbor biskupov výzvu podpísali: Guntars Diamond, diecézny biskup z Rigy

                                              Paul Bruvers, diecézny biskup z Liepaja

                                              Einars Aple, diecézny biskup z Dauvgalpils.

(www.lelb.lv)

Leave a Reply