Tri krátke správy z Maďarska

*27. septembra t.r. v Budapešti úradne prijal ev.biskup Fabiny Tamás ,zodpovedný za médiá a zahraničné vzťahy, mediálneho radcu zo SLZ – fínskeho pôvodu – Jukka Latva- Hakuni-ho. Na prijatí boli prítomní aj ďalší pracovníci cirkvi z oblasti médií. Biskup hosťa informoval o mediálnych výstupoch ev. cirkvi. Hosť naopak informoval o kominikačných sieťach SLZ a o svojich vlastných skúsenostiach v tejto práci. Poobede odišiel do Evanjelického misijného strediska , kde sa podrobne zaujímal o prácu rozhlasovej misie.

* 24. -27. septembra t.r. sa v Konferenčnom stredisku ev. cirkvi v Balatonszárszó zišli manželky ev. duchovných, ktoré aktívne pracujú v cirkvi, aby tu upevnili vzájomné spoločenstvo , duchovne sa povzbudili a spoločne relaxovali.

* V nedeľu poobede 26. septembra t.r. sa spoločnými ekumenickými bohoslužbami začal týždeň ochrany stvorenstva. Služby Božie sa konali v cisterciatskom kostole sv. Imricha v Budíne. Týždeň ochrany prírody organizujú tri historické cirkvi v MR: rímskokatolícka, evanjelická a reformovaná.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply