Sedmohradský ev. biskup Klein odchádza do penzie

72-ročný biskup Christoph Klein z Evanjelickej a.v. cirkvi v Rumunsku so sídlom v Sibini (Sibiu) po dvadsiatich rokoch služby v úrade biskupa odchádza na odpočinok. Za jeho vedenia tejto cirkvi utrpela cirkev od reformácie najväčšie straty. Po páde komunistického režimu v Rumunsku začali sa sedmohradskí Sasi hromadne  sťahovať do Nemecka. Kým r. 1990 mala cirkev ešte 200 tisíc členov, teraz ich je iba 14 tisíc. Pri jeho nástupe do úradu biskupa slúžilo v cirkvi 140 duchovných, teraz ich je 40, vrátane penzistov a  diakonov. Slúžia v 200 cirkevných zboroch. Do Sedmohradska prišli Sasi v 12.storočí na pozvanie uhorského kráľa Gejzu II. Počas reformácie prijali evanjelicko-luteránsku vieru. Dnes žije v Nemecku okolo 250 tisíc sedmohradských Sasov.Väčšie skupiny sú aj v Rakúsku a v USA.

(www.idea.de)

Leave a Reply