Prudký úpadok členov cirkvi v Kodani

V niektorých cirkevných zboroch lut. cirkvi v Kodani už členmi cirkvi nie je ani polovica obyvateľov. Kým v celom Dánsku patrí k cirkvi okolo 80% obyvateľov, v Kodani je zbor ,kde počet tvorí len 27,1% . Upadá počet krstov detí medzi 0-4 rokmi. V jednom zbore z možných 584 detí bolo v cirkvi pokrstených len 47 detí. Najnovšie údaje Dánskeho štatistického úradu uvádzajú, že v troch cirkevných zboroch Kodane tvorí členstvo cirkvi len menej ako 50% obyvateľov. Celková priemerná výška počtu členov v kodanskej diecéze je 64%. Budúcnosť cirkvi je  veľmi chmúrna. Vedúci cirkvi sa preto zamýšľajú, čo treba robiť, aby sa tento trend zastavil. Cirkev sa musí otvoriť aj etnickým skupinám a integrovať ich, intenzívnejšie sa venovať rodinám s deťmi a mládeži.

(www.interchurch.dk)

Leave a Reply