Zomrel Th.B. Pavel Uhorskai, emeritný gen. biskup ECAV

V utorok 5. okt. 2010 zomrel vo veku 91 rokov emeritný gen. biskup ThB Pavel Uhorskai. Pohreb bude v sobotu 9. okt. 2010 o 14.30 hodine v ev. chráme v Tomášovciach pri Lučenci. Slovo Božie bude zvestovať gen. biskup Miloš Klátik.

P.Uhorskai sa narodil 2. marca 1919 v Tomášovciach. Po štúdiách sa stal  kňazom, ale pre pastoračnú činnosť s mládežou a kritiku komunistického režimu ho r. 1950 zatkli, odsúdili a uväznili. R. 1953 ho prepustili z väzenia, no ani potom nemohol vykonávať službu duchovného pastiera. Bol drevorubačom a robotníkom až do odchodu do dôchodku r. 1979. Po politickej zmene si ho evanjelici na Slovensku r. 1990 zvolili za gen. biskupa . V úrade slúžil do roku 1994, kedy odišiel do dôchodku. R. 1995 ho prezident SR vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra 1. triedy. P. Uhorskai napísal memoárovú knihu na roky väznenia, ktorá bola preložená tiež do nemčiny a angličtiny. S kolektívom pracovníkov vydal trojzväzkové dielo Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry.Dielo vyšlo v Tranosciu. Jeho teológiou bol Ježiš Kristus a Jeho vykupiteľská smrť. Angažoval sa a podporoval misijné a evanjelizačné podujatia. Roky 1990 až 1994 v úrade gen. biskupa boli veľmi ťažké a zložité. S Božou pomocou viedol svoju cirkev správnym smerom ku Kristovi. O tom svedčia jeho príhovory, kázne i odpovede na otázky novinárov. Vyznával Pána neohrozene a držal sa verne Písma, že viacej treba poslúchať Boha ako ľudí. Posledné roky prežil vo svojom rodinnom dome v Tomášovciach. "Smieť žiť pre Krista, kým trvá deň, no, i keď žiaľny zapadol tieň, vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť, tú milosť verným Boh dáva len. " ES 475, 3.

S úctou mu venuje tento nekrológ jeho spolupracovník na GBÚ V.Láska, emeritný tlačový tajomník ECAV

2 thoughts on “Zomrel Th.B. Pavel Uhorskai, emeritný gen. biskup ECAV

  1. Spomínam na brata Uhorskaia s úctou, neraz sme sa stretli, z neho ozaj sálala charizma – bola to OSOBNOSŤ hotová vždy pomôcť a poradiť. Je mi za ním ľúto, ale ion sa už stretol so svojm Pánom, za ktorého dlho trpel. Dovidenia, brat Pavel!

  2. Mrzi ma, že som odkladala naše stretnutie na neskôr. Už žiadne neskôr nebude. Ale Váš košík  upletený s láskou mi bude navždy pripomínať detstvo.Ďakujem a zbohom.

Leave a Reply