Nemecký pietista má byť biskupom v Sibíri

Bývalý predseda württemberského staropietistického spolku Otto Schaude z Reutlingenu, má byť biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi Uralu, Sibíri a Ďalekého východu. 66-ročný pedagóg je jediným kandidátom vo voľbách biskupa v Omsku 23. októbra t.r. tejto plošne najväčšej evanjelickej diecézy vo svete. Omsk má 1,3 milióna obyvateľov a je sídlom biskupa. Inštalácia sa má konať 24. októbra t.r. Schaude odišiel do penzie v r. 2008. Diecézou prechádza 9 časových pásem od Uralu až po Tichý oceán. Diecéza má asi 200 cirkevných zborov a okolo 4 tisíc členov. Pôvodne nemecká cirkev sa plynulo stáva cirkvou ruského jazyka. Doterajší biskup August Kruse sa stal v r. 2009 arcibiskupom ELKRAS so sídlom v Petrohrade. ELKRAS má ešte ďalších šesť lokálnych cirkví bývalého Sovietskeho zväzu. Schaude je najvyprofilovanejším zástupcom pietizmu v krajinských spoločenstvách. 24 rokov bol členom synody Ev. krajinskej cirkvi vo Württembergu a dlhý čas hovorcom pietisticko-evanjelikálneho diskusného kruhu "Živý zbor". V r. 1975-1991 bol rektorom Slobodnej evanjelickej školy v Reutlingen. Je ženatý, má štyri dospelé deti.

(www.idea.de)

Leave a Reply