Bieda…

…na bohoslužbách u sv. Jána v Goettingene. Bohoslužby k výstave Ernsta Barlacha a Käthe Kollwitz. Wir sind Bettler, Lutherov výrok ako motto bohoslužieb. Sme žobráci. A ľudská bieda je dobrá téma na bohoslužby. Diakonická. Ale výklad k výstave namiesto čítania z Písma? A výklad o soche namiesto kázne? A potom len krátke čítanie z evanjelia? Mám rád kreativitu v liturgii, nápaditosť v stvárnení bohoslužobného zhromaždenia (kto ma pozná, vie o čom hovorím). Ale musí to byť kreativita dobrej zvesti. Ktorá nielen opisuje (ľudskú biedu, hriech, pád, skazenosť) ale aj zvestuje (o Božej milosti, o Kristovom diele, o pôsobení Ducha Svätého pri nás). Možno preto mám rád starokresťanské formy liturgie: vybrúsené kamene. Kamene, ktoré hovoria aj keď ľudská nápaditosť zlyháva.

Ale niečo som si predsa odniesol z týchto bohoslužieb: 

Dietrich Bonhoeffer: Glaubensbekenntnis

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Boesesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafuer braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben muesste alle Angst vor der Zukunft ueberwunden sein.

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtuemer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube, dass Gott keine zeitlose Schicksalskraft ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.


Dietrich Bonhoeffer: Vyznanie viery

Verím, že Boh môže a chce vzbudiť Dobré zo všetkého, aj z toho najhoršieho. K tomu potrebuje ľudí, ktorým všetky veci slúžia na dobré.

Verím, že v akejkoľvek núdzi nám Boh dá práve toľko odolnosti, koľko potrebujeme. Ale nedá ju v predstihu, aby sme sa nespoliehali na seba, ale iba ne Neho. V takejto viere je treba premáhať všetky obavy z budúcnosti.

Verím, že ani naše chyby a prestúpenia nie sú zbytočné a že Boh sa s nimi vysporiada rovnako dobre ako s našimi domnelými dobrými skutkami.

Verím, že Boh nie je nejaká nadčasová osudová sila, ale že čaká a odpovedá na úprimné modlitby a zodpovedné činy. Amen.

(voľne preložil autor tohto blogu:)

 

Leave a Reply