Bude zasadať synoda ECAV v PR

V dňoch 15. až 17. októbra t.r. bude pokračovanie 8. zasadnutia XII. synody Evanjelicko-augsburskej cirkvi v PR. Zasadnutie sa bude konať v priestoroch vydavateľstva Augustana v meste Bielsko-Biala. Na programe bude pokračovanie v prerokovávaní synodálnych správ. Budúci rok 2011 je vyhlásený ako "Rok pastorizácie". S tým bude súvisieť príprava programu pre tento rok. Synoda sa ďalej bude zaoberať dokumentami zaoberajúcimi sa transplantáciou a darcovstvom orgánov. Prediskutujú tiež problém ordinácie žien a výsledok dajú odhlasovať.

(www.luteranie.pl)

Leave a Reply