Predsedníctvo ECAV v MR vyzýva na pomoc pre postihnutých kalom

Predsedníctvo ECAV v MR – vedúci biskup János Itzés a gen. dozorca Proehle Gergely obracajú sa s výzvou na vedenia cirkevných zborov tejto cirkvi ,aby do konca novembra vykonali zbierky-ofery na pomoc evanjelikom v cirkevnom zbore Ajka,  a síce k nemu patriace obce Kolontár a Devecser, ktoré boli postihnuté kalamitou -záplavou červeným jedovatým kalom. V Devecserbe žije 56 evanjelikov. Z nich päť rodín postihla tragédia. V Kolontáre žijú tri ev. rodiny, z nich jedna stratila svoj dom. Zbierky bude potom rozdeľovať postihnutým miestny ev. farský úrad v Ajke.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply