Synoda DELKU

Od 18. do 20. októbra t.r. sa v Dome ap. Pavla v Odese bude konať synoda Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi Ukrajiny (DELKU). Na programe synody sú bohoslužby v katedrále sv. Pavla.Slovo Božie bude zvestovať prezident synody -pastor Andrej Hamburg. Po nich synodáli budú rokovať o správe cirkvi, hodnotiť prácu zborov v minulom období a načrtnú plány do budúceho obdobia. Budú sa tiež zaoberať teologickou témou "Zmierenie". Prednášku prednesie otec Michail Dymid z Ukrajinskej katolíckej univerzity vo Ľvove. Súčasne budú voľby nového predsedníctva synody. Na zasadnutie boli pozvaní zástupcovia iných kresťanských cirkví Ukrajiny i zahraničia, ako aj zástupcovia štátu a mesta.

(www.delku.org.ua)

Leave a Reply