11. generálna synoda VELKD

V Hannoveri sa 4. až 6. nov. a 9. novembra 2010  bude konať 11. generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) . Synodu tvorí 50 členov všetkých členských cirkví. Na programe synody je téma : "Obraz kňaza a jeho vzdelávanie", výročná správa vedúceho biskupa VELKD, správa poverenca Catholica, rokovanie o dvojitom rozpočte pre roky 2011 a 2012, schválenie Agendy pre Tichý týždeň a voľba 1. viceprezidenta. Na synode sa zúčastnia početní zástupcovia ekumény, medzi nimi aj nový generálny prezident SLZ Munib Younan. Synode bude v dňoch 3. a 4. nov. tamže predchádzať stretnutie a rokovanie Konferencie biskupov VELKD.

(www.ekd.de)

Leave a Reply