Evanjelické služby Božie v TV k Pamiatke reformácie

Prinášame prehľad niektorých televízných staníc so službami Božími ku Pamiatke reformácie:

STV2 – SB z Bardejova o 9.00 hodine; po nich o 10.35 program "Soli gratia" o dejinách reformácie na Slovensku.

TV Slovenija 1 – SB z Moravských Teplíc o 10.00 hodine. Káže biskup G. Erniša.

TVP2 – SB s VP z Katovíc o 10.00 hodine.

ARD – SB o 10.00 hodine z kostola sv. Petra vo Woerlitz.

MT1 – SB o 11.00 hod. z Ev. kostola na Deákovom nám. v Budapešti.Káže vedúci biskup J.Itzés.

Leave a Reply