Alexander Gross – nový predseda synody DELKU

Od 18. do 20. okt.t.r. sa v Odese konala synoda DELKU – Nemeckej evanjelicko luteránskej cirkvi Ukrajiny. Hlavnou témou synody bolo "Zmierenie". Synoda zvolila nové vedenie synody. Za predsedu bol zvolený farár Alexander Gross, ktorý už 10 rokov pracuje v cirkvi v Odese. Úplne sa zmenilo aj zloženie synody, boli zvolení noví členovia.

(www.delku.org.ua)

Leave a Reply