Konferencia etiópskej mládeže

7.až 9. okt. t.r. sa konalo veľké stretnutie evanjelickej mládeže Etiópie z 20 národov a národností v meste Arbanminch. Na nedeľných bohoslužbách ich bolo vyše 500. Konferenciu zorganizoval farár pre prácu s mládežou Juho-Západnej synody (diecézy) EECMY – Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Yesus Angama Angassa. Každý zbor z diecézy vyslal po dvoch delegátov, prišli aj iní záujemcovia, napr. až zo 400 km vzdialeného kraja Omo pri keňskej hranici. Mládež bola spojená evanjeliom Ježiša Krista a Sv. Ducha spievala a modlila sa . Farár Thorsten Schuerhoff z Herrmanburgskej misie viedol biblické štúdium k duchovému rastu. Misionár z Etiópskej medzinárodnej misijnej spoločnosti Gashahun Nemosa povzbudzoval mladých, aby sa stali soľou a svetlom pre svet, aby hrali aktívnu úlohu pri vytváraní kresťanskej spoločnosti a práce pre lepšiu budúcnosť. Motivoval účastníkov, aby šírili evanjelium aj mimo hraníc Etiópie.On sám so svojou rodinou čoskoro pôjde misijne slúžiť do Mali. Mladí si mohli kúpiť duchovnú literatúru, a tak sa vyzbrojiť do služby. Zaviazali sa, že v prospech Misijnej spoločnosti odpracujú každú poslednú septembrovú sobotu. 

/www.eecmy.org) 

Leave a Reply