Pamiatka Reformácie v duchu pokánia

31. októbra si evanjelici na celom svete pripomínajú Pamiatku Reformácie. Tohtoročné oslavy sa majú konať v duchu pokánia. Celá liturgia týchto bohoslužieb má byť kajúca. Odporúča to všetkým 145 členským cirkvám SLZ jej generálny tajomník, Číľan Martin Junge, ktorý v úrade nahradil farára zo Zimbabwe Ishmaela Noko, pôsobiaceho vo funkcii od roku 1994. O.i. povedal:" Ak sa približujeme k nášmu jubileu v duchu pokánia, konáme tak zo stredu našej viery. Spoznávame, že Boží Duch, ktorý vyvolal Reformáciu, pôsobí medzi nami aj dnes."

/www.idea.de)

Leave a Reply