Evanjelicko-luteránska cirkev v Severnom Nemecku

Toto úradné pomenovanie ponesie nová spojená cirkev na Severe Nemecka od Letníc 2012. Vznikne zlúčením troch doterajších krajinských cirkví: Severného Polabia, Meklenburska a Pomoranska. Rozhodla o tom spojená ústavodarná synoda 266 zástupcov týchto troch cirkví v Travemuende 31. okt. 2010. Môže niesť aj krátke pomenovanie Nordkirche – Severná cirkev. Spojená cirkev bude mať dovedna 2,4 milióna členov. Očakávajú sa nielen pozitíva a harmónia, ale aj spory, napr. z toho, že ide o jednu západnú a dve východné, dve luteránske a jednu uniovanú a pod.

(www.idea.de)

Leave a Reply