Záverečná správa luteránsko -katolíckych rozhovorov v USA

V USA bude 15. novembra t.r. pre verejnosť zverejnená 65-stranová záverečná správa dialógu zástupcov ELCA a rímskokatolíckej biskupskej konferencie USA k téme "Nádej večného života." Rozhovory trvali štyri a pol roka a financovali ju obe strany. Pozvaní boli aj zástupcovcia LCMS. Na rozhovoroch boli dvaja zástupcovia tejto konzervatívnej lut. cirkvi USA, ale záverečný dokument nepodpisovali. Rozhovory sa týkali súvislostí s kresťanským životom po smrti, spoločenstva svätých,vzkriesenia po smrti a následnom súde, ako aj historicky rozdielnych otázok ako sú očistec, odpustky, modlitby za mŕtvych.

(www.elca.org)

Leave a Reply