Ordinácia v Novokuznecku,Rusko

V nedeľu 31. okt. 2010 na sviatok Pamiatky reformácie bola v cirkevnom zbore Sibírskej evanjelicko-luteránskej cirkvi sv. Jakuba v Novokuznecku slávnosť. Počas bohoslužby biskup tejto cirkvi Vsevolod Lytkin za asistencie iných duchovných ordinoval na kňaza diakona Dmitrija Docenka. Brat Docenko skončil teologické štúdia na seminári SELC r. 2006. O rok nato ho biskup vysvätil za diakona. Od tých čias žije v Chakazsku a každú nedeľu cestuje do mesta Novokuzneck, kde v cirkevnom zbore koná rozhovory s veriacimi, vykonáva bohoslužby, vyučuje deti a mládež. Jeho pričinením sa opravila cirkevná budova. Zbor rastie číselne i duchovne.

(www.lutheran.ru)

Leave a Reply