Došli do Ríma po stopách M.Luthera

Ako sme už o tom písali, americký luteránsky kňazsky pár Wilsonovcov, ktorý sa vydal na púť pešo z Erfurtu,Nemecko  do Ríma v auguste t.r. , 29. októbra dorazil bez úhony do Ríma.Prešli vzdialenosť 1001.7 míľ (1 míľa = asi 1600 m) za 70 dní. V Ríme navštívili Chrám sv. Petra a Chrám sv. Pavla za hradbami, kde sa pomodlili za týchto dvoch veľkých mužov – priekopníkov kresťanskej viery a mučeníkov za Krista. 31. okt. na sviatok Pamiatky reformácie sa zúčastnili evanjelických služie Božích v lut. chráme Krista Pána v Ríme. Cestou do Ríma sa rozprávali s ľuďmi o ekumenizme, o Lutherovi. Povedali, že sa nikde nestretli s nenávisťou či nepriateľstvom. Ľudia si prajú ekumenické spolužitie. O svojich dojmoch počas cesty písali na svojom webe. Po návrate budú referovať v Erfurte a v USA na troch vysokých lut. školách. Pozn. visby:Sarah Wilson je dcéra ev. farára a profesora teológie Paula Hinlického, ktorý prežil niekoľko rokov v Bratislave a učil na našej EBF UK. Sarah rozpráva tiež po slovensky.  

(www.elca.org)

Leave a Reply