Tretie zasadnutie VIII.synody Kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku

Vo štvrtok 4. novembra t.r. sa v ref. kostole v Rimavskej Sobote konali slávnostné služby Božie, v rámci ktorých ordinovali do služby 15 dobrovoľných diakonov . Po druhej svetovej vojne je to prvý prípad,čo táto cirkev ordinuje diakonov. 15 dobrovoľníkov dva roky vzdelávali v Diakonickom stredisku v Chanave,okr. Rim. Sobota. Ordináciu vykonal biskup tejto cirkvi Fazekas László. Slovo Božie zvestovali maď. zástupca  biskupa Géresi Robert a slov. zástupca biskupa Marián Hamari. Na bohoslužbe bol prítomný aj Wolfgang Wagenfeld, vedúci Diakonie Severonemeckej reformovanej cirkvi, ktorá sa finančne zúčastnila na  vzdelávaní diakonov. V piatok 5. nov. pokračovalo zasadnutie synody v Chanave. Na programe bola správa biskupa za rok 2009, správa o činnosti diakonie a návrh cirkevného zákona o obradoch krstov, sobášov, konfirmácií a pohrebov.

(www.reformata.sk)

Leave a Reply