51. O moci modlitby

 51. O moci modlitby

Raz sa M. Luther takto vyjadril o modlitbe: "Náš Pán Boh nám dáva určite viac, ako sme prosili: Keď správne prosíme o kúsok chleba, tak nám dá celé pole. Keď moja gazdiná ležala chorá, tak som prosil Pána Boha, aby mi ju nechal žiť. A On to urobil, pridal k tomu aj celý majetok v Zuelsdorfe a udelil nám bohatý a úrodný rok. Obávam sa ale, že nasledovať bude nejaká pliaga na nás, pretože my sme príliš neverní a vznikajú medzi nami mnohé falošné učenia. " 

Walch XXII, s. 514, No. 5.

Leave a Reply