Dr. M. Luther: Reči pri stole

Z Lutherovho domáceho prostredia sú známe jeho “Reči pri stole”, ktoré zaznamenávali priatelia a známi spolustolovníci. Živé rozhovory sa týkali nielen každodenných bežných vecí, ale viedli sa aj o zaujímavých teologických a cirkevných otázkach. Prvým zapisovateľom Lutherových Rečí pri stole bol bývalý kazateľ v stredoslovenských banských mestách Konrát Cordatus.

One thought on “Dr. M. Luther: Reči pri stole

Leave a Reply