Podpísali dohodu o spolupráci

Od 22. do 25. októbra t.r.  navštívila delegácia Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku Uppsalskú diecézu Švédskej cirkvi. V nedeľu 24. októbra 2010 počas slávnostnej bohoslužby v cirkevnom zbore Bollnas bola podpísaná dohoda o spolupráci Poľskej cirkvi s touto diecézou. Dohoda platí pre roky 2010 až 2014. Poľskú delegáciu viedol biskup cirkvi Jerzy Samiec s manželkou. Členmi delegácie boli aj riaditeľka Diakonie Wanda Falk a zástupca predsedu konzistória Adam Pastucha. Dohoda je pokračovaním predchádzajúcej dohody z roku 1992 a predpokladá spoluprácu v oblasti organizovania teologických seminárov, diakonie, výmeny skupín detí a mládeže, podpory študentov,ktorí sa nachádzajú v partnerskej cirkvi (diecéze) a výmenu skúseností pri výstavbe kostolov. Delegáciu prijal na rozhovor aj arcibiskup A. Wejryd, dekanka uppsalskej katedrály A. Anderbrandt a biskup Uppsalskej diecézy Ragnar Persenius.

(www.luteranie.pl)

Leave a Reply