Vedenie Fínskej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Bruseli

16. a 17. novembra t.r. navštívila delegácia ústredia Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska (ELCF) na čele s arcibiskupom Kari Mäkkinenom a riaditeľom úradu Jukka Keskitalom Brusel. Cieľom cesty bolo oboznámiť sa s otázkami EU , ktoré sú dôležité pre cirkev. Okruh týchto otázok je boj proti chudobe a sociálna marginalizácia v Európe. Špeciálnou otázkou bude chudoba detí. EU vo svojej stratégii Európa 2020 vytýčila cieľ zníženia počtu chudobných v EU pod 20 miliónov ľudí. Počas návštevy prerokujú aj Lisabonskú zmluvu , a to článok 17, kde sa hovorí o postavení cirkví. V treťom paragrafe sa hovorí o dialógu medzi EU a cirkvami, ktorý má byť otvoreným, trasparentným a pravidelným. ELCF vedie tento dialóg cez Konferenciu európských cirkví (KEC). Luteránsku cirkev zaujímajú základné ľudské práva, ľudské práva,náboženská sloboda, politika prisťahovalectva, sociálno-politické otázky, klimatické zmeny a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami. Najakútnejším problémom je rómska otázka. Na záver sa delegácia stretne s fínskými poslancami v EU parlamente v dialógu o aktuálnych otázkach EU a o budúcnosti cirkvi.

(evl.fi)

Leave a Reply