Vianočný spev a zbierky vo Fínsku

Od roku 1973 sa vo Fínsku od prvej adventnej nedele až po Sviatok Zjavenia Pána konajú spevy vianočných piesní . Akcia je spojená so zbierkou peňazí pre zahraničné deti. Pomoc je zameraná na ich vzdelávanie, zdravotné ošetrenie, pomoc hladujúcim a sirotám. Celú akciu organizuje Fínska evanjelicko-luteránska misia, ktorá pracuje už 150 rokov, t.č. až v 30 krajinách sveta. Ona každý rok vydáva spevníčky vianočných piesní. Doteraz to bolo 800 tisíc kusov, z toho 63 tisíc vo švédčine. Na zbierkach peňazí sa vyzbieralo 600 tisíc €. Spevníček tohto roku obsahuje 23  vianočných piesní a vianočnú pobožnosť.

(evl.fi)

Leave a Reply