Zasadnutie KALME v Ríme

V dňoch 10. až 13. novembra t.r. sa v Ríme konalo stretnutie KALME ( Kommunikationsausschuss der lutherischen Minderheitskirchen in Europa – Výbor pre komunikáciu menšinových luteránskych cirkví v Európe). Hostiteľom bola miestna evanjelická komunita v Ríme. Na programe boli voľby nových funkcionárov KALME a výmena skúseností. Jedenásť členských cirkví zastupovalo 20 delegátov. Prítomný bol aj biskup Fabiny Tamás z Maďarska vo funkcii podpredsedu SLZ , ktorý má na starosti komunikačné prostriedky.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply