Hodnotenie kazateľa

 Farársky vtip

 

V jednom cirkevnom zbore, keď prišiel do zboru kaplán na zástup, pán kostolník mal takúto stupnicu hodnotenia:

Ak kaplán:

  1. mal dobrú kázeň a dobre spieval:

Kostolník povedal: Dobrá kázeň a pekne ste spievali

 

  1. mal dobrú kázeň ale zle spieval

Kostolík povedal: Mali ste dobrú kázeň

 

  1. mal aj zlú kázeň – aj zle spieval

Kostolník povedal: Pekný text ste si vybrali

2 thoughts on “Hodnotenie kazateľa

Leave a Reply