Oslavy 300. výročia narodenia Samuela Tešedíka v Békešskej Čabe, MR

20. a 21. novembra t.r. sa v Békešskej Čabe konali oslavy 300. výročia narodenia ev. farára , učiteľa a významného priekopníka v oblasti poľnohospodárstva Samuela Tešedíka. Slávnosť organizovali miestne samosprávy , ev. cirkevný zbor a slovenská samospráva. Na slávnosti zazneli slovenské piesne. Prednášku povedal púchovský ev. farár Ondrej Rišiaň. Em. biskup Harmati Béla požehnal pamätnú tabuľu v oboch jazykoch.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply