Zvolili nového predsedajúceho biskupa v Maďarsku

V piatok 26. nov. t.r. synodáli Evanjelickej cirkvi v Maďarsku zvolili nového predsedajúceho biskupa na prechodný čas do roku 2012. Je ním biskup Južného dištriktu Gáncs Péter. Zo 46 hlasov bolo 43 platných, 39 bolo za, traja proti a jeden sa zdržal hlasovania. Bol jediným kandidátom, lebo biskup Severného dištriktu Fabiny Tamás  pred 2 týždňami odvolal svoju kandidatúru. Biskup Gáncs sa narodil v r. 1951, r. 1974 bol ordinovaný za kňaza. Prešiel rôznymi funkciami:kaplán, zborový farár, úradník v ERC MR, farár pre misiu a evanjelizáciu. Za biskupa Južného dištriktu bol zvolený r.2003. Je podpredsedom Maďarskej evanjelickej konferencie  a členom ústredného výboru Svetovej rady cirkví. R. 1975 sa oženil s Martou Hafanscherovou.Majú dvoch synov a jednu dcéru.

(www.evangelikus.hu; www.metropol.hu)

Leave a Reply