Ordinácia novokňaza pre Misijnú provinciu vo Švédsku

V 2. adventnú nedeľu t.r. t.j. 5. decembra bude v kostole LYKTAN v mestskej časti Hisingen v druhom najväčšom meste Švédska Goteborg v rámci pravidelných nedeľných služieb Božích miestnej komunity veriacich ordinácia kandidáta na kňaza Daniela Brandta. Ordináciu vykoná biskup Misijnej provincie Roland Gustavsson. Na službách Božích spoveďou a kázňou poslúži D. Brandt. Brandt bol pôvodne učiteľom dejepisu na gymnáziu. Cítil povolanie k hlásaniu Božieho Slova, preto navštevoval služby Božie a spoločenstvo veriacich s úctou k tradícii, Písmu a vyznaniu. Sedem rokov bol kazateľom v Evanjelicko-luteránskej misii Biblicky verných. Teológiu študoval na Zborovej fakulte a pastorálnom inštitúte Lutherovho spolku v Goteborgu. Posledný rok študoval na Lutheran Seminary vo Ft. Wayne, USA, kde získal akademický stupeň magister teológie. Po ordinácii bude pracovať ako kňaz Misijnej provincie vo Švédsku.

Misijná provincia je spoločenstvo veriacich Švédskej cirkvi, ktorí sa združujú v tzv. bohoslužobných koinoiách po celom Švédsku ponad hranice diecéz. Pracujú nezávisle od cirkvi pre rozdiely v učení a praxi cirkvi, najmä v ordinácii žien, homosexuálnych sobášov a pod. Majú svojich kňazov a biskupov,ktorých si vzdelávajú na spomenutých zariadeniach. Ich misijná organizácia je ELM-BV – Evanjelicko-luteránska misia -biblicky verných.

(www.missionsprovinsen.se)

 

Leave a Reply