Severoamerická luteránska cirkev (NALC) má svoje ústredie

Novovzniknutá NALC , ktorá sa oddelila od ELCA pre jej liberálne učenie a prax, pripravuje otvorenie svojho ústredia k 1. januáru 2011. Bude to v cirkevnom zbore Upper Arlington Lutheran Church, Columbus, Ohio. Tento cirkevný zbor má do 6 tisíc členov a hlasovaním sa pripojil k NALC na Pamiatku reformácie 31. okt. 2010. Zbor má v širšom okruhu Columbus tri kempy. V jednom z nich – Upper Arlington ´s Mill Run campus v Hilliard, Ohio bude hosťovať medzinárodný úrad NALC. Dočasný biskup NALC Paull Spring poďakoval vedeniu zboru v Upper Arlington za túto možnosť ." Ak sídli ústredie NALC v jednom zo zborov, posilní a zvýrazní to NALC záväzok slúžiť jeho zboru," povedal biskup Spring. K dátumu 31. okt. sa po druhom hlasovaní jasne a natrvalo prihlásilo k NALC vyše 175 cirkevných zborov.

(thenalc.org)

Leave a Reply