Židia slávia sviatok svetiel Chanukka

Veriaci židia po celom svete dnes večer 1. dec. 2010 zapália prvú sviečku na osemramennom svietniku. Začne tým osemdňový sviatok svetiel – Chanukka, ktorý má pripomínať starozákonný príbeh úspešného povstania judských Makabejov proti cudziemu panstvu Helenistov a znovuposvätenie chrámu v Jeruzaleme v r. 165 pred Kristom. Podľa tradície bol nájdený iba jediný krčiažtek s posväteným olejom v chráme,ktorý Gréci prehliadli.Množstvo oleja malo vystačiť na jeden deň osvetlenia chrámu.Akoby zázrakom tento olej stačil osvetľovať osem dní. Chanukka teda potrvá od 2. dec. do 10. dec. 2010. Každý večer sa zapáli jedna svieca .Pritom sa spievajú oslavné žalmy. V synagógach sa čítajú osobitné úseky Tóry. Židia jedia špeciálne jedlá.Školy v Izraeli sú zavreté, ale obchody a úrady sú  otvorené.

(www.ekd.de)

Leave a Reply