Johannes Stockmeier – nový prezident Diakonie EKD

9. decembra 2010 Diakonická konferencia v Kasseli zvolila za nového prezidenta Diakonie Evanjelickej cirkvi Nemecka 62-ročného predsedu Diakonie v Badensku. Stockmeier získal 61 hlasov z 82 odovzdaných. 18 hlasovali proti, tri hlasy boli neplatné. V úrade bude tri roky. Je považovaný za schopného vyviesť Diakoniu z krízy. Jeho predchodca -prezident Kottnik 27. septembra t.r. zložil úrad -oficiálne zo zdravotných dôvodov. Predtým vypukol škandál, lebo jeho osobný referent Walter Merz bol partnerom poradenskej firmy,ktorá získala zakázky vo výške 700 tisíc €.  Stockmeier nastúpi do úradu 15. januára 2011. Diakonické dielo EKD je strešnou organizáciou asi 28 tisíc zariadení s takmer 450 tisícmi zamestanancami na plný úväzok a asi 400 tisícmi dobrovoľníkmi.

(www.idea.de)

Leave a Reply