Služby Božie v rozhlasoch a televíziach na Vianoce 2010

Ako už pravidelne ku výročitým sviatkom pripravili sme prehľad služieb Božích ,ktoré budú vysielať niektoré rozhlasy a televízie.

24. dec. Štedrý večer  Rádio Regina o 17.00 hodine SB z cz Budimír;

24. dec. Štedrý večer TA3 SB o 16.30 hodine z Veľkého chrámu v Bratislave;

24. dec. Štedrý večer ARD o 15.30 hod. SB z Berlína;

24.dec. Štedrý večer ZDF o 22.30 hod. SB z Waldeck-Netze,Hessensko;

24.dec. Štedrý večer ORF2 o 19.00 hod. SB z Mittersill;

—————————————————————————————————————————————-

25.dec. 1. sviatok vianočný STV 2 o 9.00 hod. SB z Prešova;

 25.dec. 1.sviatok vianočný Maďarská TV1 o 11.00 hod. SB z Ikladu;

25.dec. 1.sviatok vianočný Bavorská BSF o 10.00 hod. SB;

25. dec. 1.sviatok vianočný Česká TV2 o 10.00 hod. evanj. metodistické SB z Prahy;

————————————————————————————————————————————-

26. dec. 2.sviatok vianočný Rádio Slovensko o 9.30 hod. z cz Veľký Krtíš;

26.dec. 2.sviatok vianočný Maďarské rádio1 o 10.04 hod. SB z Cinkoty;

26. dec. 2.sviatok vianočný ZDF o 10.00 hod. SB z Westerhofen;

Prajeme požehnané sviatky Božieho narodenia aj s rozhlasom a televíziou,i cez internet, najmä starým, chorým a nevládnym sestrám a bratom i tým , ktorí žijú v diaspore, v cudzine alebo budú sa nachádzať na dovolenkách pri mori či v horách.

"Zjavila sa spasiteľná Božia milosť všetkým ľuďom." Titovi 2,11.

                                                 

 

One thought on “Služby Božie v rozhlasoch a televíziach na Vianoce 2010

Leave a Reply