Kto je Sophia Harland?

Od septembra 2010 pracuje ako lektorka nemčiny v Cirkevnej škúlke Betlehem vo Svätom Jure sestra Sophia Harland. Hneď na začiatku som ju požiadal, aby napísala krátku informáciu o sebe pre náš zborový časopis Zvesti z Pánovej vinice. Trvalo jej to, žiaľ, príliš dlho, kým tak urobila. Teraz jej text je tu a publikujem ho aj pre záujemcov na našom portáli.

Sophia Harland

 

Moje meno je Sophia Harland , mám 18 rokov a pochádzam z mesta Arnstadt  v Durínsku , Nemecko . V máji 2010 som zložila maturitnú skúšku na gymnáziu Alberta Schweitzera v Erfurte , špeciálna sekcia pre matematiku , prírodné vedy a informatiku s kombináciou predmetov :

matematika , informatika , právo  , hospodárstvo a ruský jazyk  .

Keďže som po škole nechcela začať  hneď so štúdiom, ale chcela som vidieť  " čo to zo sveta " , rozhodla som sa stráviť rok dobrovoľnou činnosťou . Pritom bolo pre mňa dôležité , aby to bola činnosť v sociálnej oblasti . Vďaka tomu , že mám urobenú skúšku ako vedúca mládeže (Jugendleitercard A) a mojej praxi v škôlke v Arnstade , som považovala miesto v evanjelickej škôlke vo Svätom Jure za veľmi atraktívne . Okrem toho sa mi velmi páčila myšlienka stráviť jeden rok na Slovensku , pretože  som doteraz v tejto krajine strávila iba pár dní a bola som ňou od začiatku nadšená . V tomto roku by som chcela

Slovensko lepšie spoznať   ako krajinu , ale aj jeho kultúrne rozdiely

v porovnaní s Nemeckom  . Taktiež sa chcem naučit hovorit po slovensky. Nato , aby som mohla prísť do Svätého Jura , som sa uchádzala o miesto v Stredonemeckej diakónii  a spolu s inými dobrovoľníkmi som sa zúčastnila na dvoch prípravných seminároch.

V septembri 2010 začal môj pobyt na Slovensku  jazykovým kurzom  , vďaka ktorému som bola oboznámená s tými najzákladnejšími slovíčkami a frázami . Potom som začala pracovať v škôlke , v ktorej robím 4 dni v týždni . Každý utorok pracujem ako lektorka  nemeckej literatury na Evanjelickom lýceu v Bratislave .

Vďaka podpore mnohých ľudí zo Svätého Jura som si tu rýchlo zvykla , a taktiež  si môžem často testovať slovenčinu.

Už zopár týždňov chodím aj s ostatnými dobrovoľníkmi  , ktorých som spoznala v septembri , na pokročilejší kurz , aby som lepšie ovládala slovenčinu a nemusela stále vyťahovať slovník.

V priebehu septembra som sa uchádzala o duálne bakalárske štúdium hospodárskej informatiky u Nemeckej spolkovej banky. Po dvojstupňovom výbere , kvôli ktorému  som sa musela stále vracať do Nemecka , som toto miesto , pre ktoré je v Nemecku len sedem miest ,  dostala a prijala . Od septembra 2011 začnem svoje štúdium v Nemeckej spolkovej banke .

Do tej doby mám v pláne podniknúť  zopár výletov na Stredné a Východné Slovensko , pretože som zatiaľ bola iba v blízkosti Bratislavy a napríklad som ešte nikdy nebola vo Vysokých Tatrách .

Sophia Harland

 

Leave a Reply