Vyšiel spevník pre ELKI

Pred tohtoročnými Vianocami dostali veriaci Evanjelicko-luteránskej cirkvi Talianska (ELKI) krásny dar – nový spevník duchovných piesní. Spevník má 734 strán, je dvojjazyčný – nemecký a taliansky a vydali ho vo Vydavateľstve luteránskej cirkvi v Hannoveri, Nemecko. ELKI má do 7 tisíc členov v 15 cirkevných zboroch. Najstarším zborom sú Benátky ,pochádza už z čias Reformácie. Posledným zborom,ktorý vznikol roku 2006 je v meste Turíne.

(www.martin-luther-bund.de)

Leave a Reply