Koledníkom a tým, ktorí nemajú radi Vianoce

               Denník SME  priniesol čitateľom a poslucháčom želanie: "krásne Vianoce, s anti-koledou

               od  "tvorivého tímu redakcie: Ako prežiť  a celého SME" .

      Myslím, že minimálne v jednej veci, by sme sa s autormmi videoklipu, "do aleluja", spevákom P.Grausom a S.Trnkom aj zhodli. A to je protest proti skomercinalizovanému chápaniu týchto kresťanských sviatkov narodenia Krista  Pána.

     Nevadilo by mi, skôr by mi to bolo sympatické, keby tento videoklip natočili v prostredí o ktorom spievajú a ktoré si "berú na paškál". V prostredí, kde sa dejú tieto tzv. prípravy šťastných, veselých sviatkov, v podobe bezuzdného a neraz aj nezmyselného nakupovania všetkého možného…

     Skúšam si predstaviť, že práve duchovné vyprázdnenie a skomercionalizovanie Vianoc stojí za týmto počinom, ktorý mimochodm sami autori nehodnotia nejak zvlášť vysoko, keďže napísali hneď aj ospravedlnenie:

     "P.Graus a jeho výrobný štáb sa ospravedlňuje za hlbokú úroveň nevkusu, ale takto to skutočne cítime".

       Preto si dovoľujem vysloviť niekoľko poznámok na ich adresu i denníka, ktorý sa hlási k mecenášstvu "anti-koledy". Predovšetkým ľutujem malú odvahu tvorcu "textu" a speváka. Surová komercializácia si nezaslúži nejaké zvláštne ohľady, ale skutočne tvrdú kritiku. Ale prečo  to nespievate ľuďom v ich autentických  "chrámoch konzumu",  ale v chudobe , v prostej čistote a tíšine  evanjelického kostola?

      Za takúto zbabelosť autorov pochváliť nemôžem! Páni, skúsete to povedať tam, kde to ľudia majú počuť.

       Táto   "anti- koleda" je vraj , venovaná  tým, čo "nemajú radi Vianoce". Vždy takí ľudia boli, sú aj budú! Nie všetci majú Vianoce  radi . Známou firmou Idumejca Herodesa počnúc – až po  všetých tých, ktorým aj dnes Ježiš Kristus  a Božie oslovenia človeka v Ňom z nejakého dôvodu "nepasuje do krámu".  My evanjelickí kresťania však Vianoce máme radi a zostávame pri evanjeliovej správe anjela: "Nebojte, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán".

       Rušivo pôsobí, ak na jednej strane  spevák Pavel Gerus tvrdí, že "má pred Vianocami mnoho krásnych pocitov", ak želá aj iným " krásne Vianoce" – a ak sa súčasne "chváli"(?), že "v tomto roku bol prvý raz v kostole".

      Protest- song by sa dal napísať aj inak. Tak, aby " Ježiško nehrešil  jak Meliško", ale ukázal  , že "tento spôsob slávenia Jeho príhodu na svet On naozaj nemusí"…

     Ospravedlniť by sa bolo možno treba aj Leonardovi Cohenovi. Ale on je človek vcelku skromný a nie je na to odkázaný.

     Dúfam, že aj evanj. cirkevný zbor  a kostol (v Rači), kde sa klip natáčal to nejako "prežije".  A keďže sa tvorcovia videoklipu  za toto "dielo" už vopred ospravedlnili a iba cítia potrebu venovať anti-koledu tým, čo "nemajú radi Vianoce", dovoľte na záver oznam, ktorý môže všetkých upokojiť: 

              Ten, ktorý ich spôsobil , bol za to už primerane potrestaný! Už ho ukrižovali!

          

                                                                

One thought on “Koledníkom a tým, ktorí nemajú radi Vianoce

Leave a Reply