Vo Wurttembersku v r. 2010 prestúpilo do evanjelickej cirkvi viacej katolíkov

Stuttgarter Zeitung píše, že vo Württembersku v tomto roku prestúpilo viacej katolíkov do evanjelickej cirkvi ako vlani. Hoci registračné oddelenie Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku ešte nemá konečné čísla, doteraz prestúpilo k nej v tomto roku 57 katolíkov, kým vlani to bolo iba 19. Podobnú tendenciu hlásia aj zo susednej Bádenskej cirkvi. Údaje za EKD budú k dispozícii až v r. 2011. Cirkevný sociológ Michael Eberz z Katolíckej vysokej školy vo Freiburgu odhaduje, že v tomto roku vystúpi z katolíckej cirkvi do 250 tisíc členov. Bude to dvojnásobok oproti vlaňajšku. Tým výstupy katolíkov prvý raz prevýšia výstupy protestantov. Druhou zaujímavosťou je prestup katolíkov k evanjelikom, lebo predtým odídenci zostali v "Krajine nikoho".

(www.idea.de)

Leave a Reply