Evanjelické služby Božie na prelome rokov v niektorých TV

Starý rok 31. dec. 2010: ARD o 16.30 hod. ekumenická večiereň z kostola sv.Jána v Mohuči

Nový rok 1. jan. 2011: ZDF o 10.15 evanjelické sl. Božie z Frauenkirche v Drážďanoch

                                    ČT2 o 16.30 hod. ekumenická slávnosť zo smíchovského čbr. ev. zboru v Prahe

Leave a Reply