Vykradli evanjelický kostol v Petrohrade

Agentúra Vesti Sankt Peterburga priniesla 27. dec. 2010 správu, že zlodeji vykradli evanjelický kostol sv. Michala na Vasilijevskom ostrove v Petrohrade priamo počas bohoslužieb. Kým pastor kázal, zlodeji zatiaľ zo sakristie ukradli dva notebooky, video a fotoaparát. Chrám postavili v 70. rokoch 19.storočia a teraz ho opravujú. Krádež v tomto kostole nie je prvá. Pastor zboru nikdy nenahlási kriminálny čin trestným orgánom, lebo sa obáva, že z krádeže obvinia niekoho z cirkevnéhpo zboru.  Cirkevný zbor je ruského jazyka a patrí k ELKRAS.

(www.baznica.info)

2 thoughts on “Vykradli evanjelický kostol v Petrohrade

 1. lubo batka st

   je tu hneď niekoľko vecí:

            1. krádež v kostole,ktorá je opakovanou krádežou  ( Viac ako "nepokradneš zrejme platí: kradnite z nakradnutého!)

             2. pastor krádeže nenahlasuje polícii                     ( Je to zbytočné, polícia má iné úlohy…)

             3. polícia  by obvinila členov zboru                         ( – v lepšom prípade. V horšom by aj konala…)

                                                           

                                                                       

                

 2. Požehnaný nový rok 2011 Vám všetkým!

  Nedalo mi neuviesť, že aj na Slovensku pokračujú prestupovania 7. Božieho prikázania a konajú sa i v Božích chrámoch ECAV. Posledne uskutočnil HOMO SAPIENS krádež strieborného oltárneho kríža v CZ Záriečie. NC…..

Leave a Reply