Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok

 Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok   Jar odkvitla a leto dalo dary… dnes odchodí i Rok, ten mdlý a starý, s ním bôle naše, žiale, smútky mnohé, radosti skvelé, jak i preúbohé. My cítime- zvlášť v túto svätú dobu – že všetci zas sme o krok bližšie k hrobu. Preto tu, v chráme, Bože dobrý, svätý, za večera dnes duch náš korí sa Ti, a čo sme vzali z darov rodnej zeme – ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme: Za všetko, čo je drahé duši- telu, príjm vďaku vrelú, príjmi vďaku vrelú… Poteš zvlášť tých, im treba potešenia, náreky chorých nech...

Služby Božie v TV na prelome rokov

Pre záujemcov o televízne služby Božie na prelomew rokov 2011/12 uvádzame: Starý rok: Das Erste -ARD – o 16.00 hod. ekumenická pobožnosť na záver roka Nový rok : ZDF – o 10.15 hod. prenos ev. SB  z chrámu Panny Márie v Drážďanoch. Káže predseda Rady EKD N. Schneider. Služby Božie sú obohatené početnými výstupeniami zborov a hud. súborov. ČT 2: o 18.00 hod.: Ekumenická duchovná novoročná slávnosť

Na prelome rokov 2011/12

Odbíjajú posledné hodiny starého roku 2011. Budeme sa zamýšľať, aký to bol rok? Určite bol pestrý.Pre jedných priniesol radosť, pohodu, zdravie, prosperitu, pre iných naopak: choroby, nepokoj v rodine, stratu zamestnania, stratu blízkeho z rodiny či priateľa, … Čo po nás trvalé ostane ?Čo dobrého sme vykonali my osobne?   Zlepšila sa klíma v rodine, zbore, obci,meste? Zintenzívnil sa náš duchovný život, naša viera a dôvera v Boha? Toto sú všetko otázky, na ktoré si v meditácii a v súkromí môžeme spytovať svedomie a odpovedať na ne úprimne. S veľkým pokáním treba nám vyznať pochybenia, omyly, zlé činy, úmysly či myšlienky....

Changemaker vo Fínsku získali cenu mieru

Fínske kresťanské mierové hnutie udelilo cenu mieru pre rok 2012 sieti Changemaker. Sieť bola založená roku 2004 a ponúka mladeži a mladým dospelým zapájať sa do rozvojovej práce. Sieť spolupracuje s cirkevnou zahraničnou pomocou. Changemaker má vyše 1300 členov a pracuje na 20 miestach. Sieť sa venuje týmto témam: mier, dlhové otázky a životné  prostredie. Cena mieru sa každý rok udeľuje na Nový rok osobe alebo skupine, ktorá sa významne zaslúžila o riešenie pokoja a spravodlivosti. Fínske kresťanské mierové hnutie bolo založené r. 1976 a cenu mieru udeľuje od r. 1982. (evl.fi)

Mladí kresťania chcú zmeniť svet

V priestore Erfurtského veľtrhu večer 28. dec. t.r. slávnostným podujatím otvoria 2. mládežnícky misijný kongres "Mission-net" . Až do 2. januára 2012 sa v hl. meste Durínska  očakáva príchod do 2 500 mladých kresťanov zo 40 národov sveta. Téma kongresu je "Transforming our world" (Zmeňme náš svet). Téma sa rozoberie v prednáškach, seminároch a biblických prácach. Preberať sa budú výzvy pre cirkev v 21. storočí, sociálna spravodlivosť, princípy kresťanského vodcovstva a možnosti hovoriť s deťmi o viere. Cieľom kongresu je motivovať 16-30 ročných účastníkov k misijnému dennému životnému štýlu a vzbudiť pripravenosť k misijnej činnosti vo svete. Kongres zorganizovala Európska...

Spevníky pre evanjelikov na ostrove Madeira,Portugalsko

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku, sponzori a Evanjelická cirkev vo Wuerttembersku poslali ako dar v advente pre nemecký ev. cirkevný zbor vo Funchale, hlavnom meste Madeiry, 60 kusov nemeckých spevníkov. Zbor má 40 registrovaných členov a SB koná každé dva týždne v chráme Škótskej cirkvi v tomto meste. Na budúci rok bude sláviť 25 -ročné jubileum založenia zboru. SB a iné podujatia navštevujú okrem trvalých obyvateľov ostrova i početní turisti. Cirkev spravuje farárka Ilse Everlien Berardo. (www.gustav-adolf-werk.de)

Rok 2012 v Evanjelickej cirkvi v Maďarsku

Gancs Péter, predsedajúci biskup EC v MR povedal pre agentúru MTI, že nový rok 2012 bude v tejto cirkvi tematicky zameraný na reformáciu a postavenie žien v cirkvi a spoločnosti. Odchádzajúci rok 2011 bol zameraný na reformáciu a slobodu. Tému budú preberať v cz, seniorátoch a dištriktoch. Čo sa týka postavenia žien v EC cirkvi v MR, až tretina duchovných sú ženy, dve sú seniorkami a jedna žena je zástupkyňa biskupa. Reformácia priniesla slobodu. Najlepšie to vidno po politických zmenách spred 20 rokov." Sloboda je Boží dar, ale súčasne aj pokušenie, ak sa s ňou narába nesprávne." povedal biskup. (www.evangelikus.hu)

Ľutujem herca Roberta Rotha

Na webe denníka SME bol uverejnený 10-minútový monológ -video herca SND R. Rotha. Po jeho vypočutí som pocítil iba ľútosť nad ním. Nepovedal nič nového pod slnkom na túto tému. Vraj slobodné myslenie ho vrhlo na stranu neveriacich -ateistov.Ak mu vraj niekto ukáže Boha, uverí. Toto povedali v dejinách už mnohí. Boha nikdy nikto z ľudí nevidel. No osobne Ho videli v Ježišovi Kristovi ,ktorý prišiel z lásky k nám ľuďom na Zem ako človek, aby nám svedčil o Bohu-Otcovi. Náš Boh je Láska. On miluje bez rozdielu všetkých ľudí, teda aj p. Rotha. Súčasne sa ale nikomu nevnucuje.Každý človek má...