My a apokalypsa. Naše pohľady na Zjavenie Jánovo.22 konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV

Výbor MoS ECAV pozýva na 22. konferenciu tohto združenia cirkvi, ktorá sa bude konať v Piešťanoch v dňoch 18.-20. marca 2011. Hlavná téma :My a apokalypsa.Naše pohľady na Zjavenie Jánovo. Všetky ostatné informácie nájdete na stránke modlitby.sk.

Leave a Reply