Koledy vo Wisle,Poľsko

Na juhu Poľska , neďaleko českých a slovenských hraníc, nachádza sa známe mestečko Wisla, ktoré je známe ako klimatické a rekreačné stredisko pre obyvateľov Poľska. V meste – centre aktívne pracuje ev. lut. cirkevný zýbor. Počas tohoročných sviatkov konal sa v tamojšom ev. chráme sv. Petra a Pavla trojdňový koncert kolied. V posledný deň cyklu koncert navštívil aj prezident Poľska Bronislaw Komorowski s manželkou a so svojim doprovodom.Prezident sa v tom čase nachádzal vo Wisle. Koncert sa skladal z vokálneho spevu zboru a tiež z dychovej hudby známych poľských a svetových kolied. Do spevu sa pridalo celé zhromaždenie. Po koncerte boli novoročné priania: biskupa tešínskej diecézy Pawla Anweilera a miestneho kňaza  Waldemara Szajthauera.Obaja odovzdali prezidentovi knižné darčeky. Príhovor predniesol aj prezident.

(www.luteranie.pl)

Leave a Reply