Vo Fínsku bude ofera na sviatok Zjavenia Pána pre misiu a evanjelizáciu v Mekane Jesus cirkev v Etiópii

Na službách Božích vo sviatok Epifánie 6. januára t.r. budú sa po celom Fínsku v ELC konať ofery pre misiu a evanjelizáciu v Evanjelicko-luteránskej cirkvi Mekane Jesus v Etiópii. Je to cirkev najrýchlejšie rastúca, dnes má vyše 5 milióna členov a vyše 6600 cirkevných zborov. Táto cirkev z pomoci bratov a sestier z Fínska  školí pastorov a evanjelizátorov ,ktorí vyhľadávajú v Etiópii okrajové, v núdzi a biede a jazykových getách žijúce etniká a zvestujú im evanjelium. V Etiópii je do 80 takýchto jazykových menšín. Fínska cirkev pomáha cez svoju Misijnú spoločnosť Etiópii od roku 1968.  Do zbierky sa Fíni môžu zapojiť i pomocou mobilov.

(evl.fi)

Leave a Reply