Aliančný modlitebný týždeň v SR

Tohoročný aliančný modlitebný týždeň sa v SR bude konať od 9. januára 2011 do 16. januára 2011 v znamení témy:"Svetlo v temnom údolí." Podrobnosti nájdete na jej webe www.easr.sk.Rozpis modlitebných zhromaždení v cirkvách EA SR v hlavnom meste Bratislave nájdete v zborovom buletíne cz ECAV Bratislava.

 

Leave a Reply