Jednou vetou správy zo SCEAV

Prinášam vám titulky správ z našej sesterskej Sliezskej cirkvi evanjelickej a.v. v ČR. Podrobnosti si môžete prečítať na ich webe www.sceav.cz .

– Do Afriky odišla sestra Kateřina Sikorová   z Třinca na misiu ako zdravotná sestra a pôrodná asistentka.

– Šiesta konferencia pre mužov s názvom Tvárou v tvár sa koná 19.2.2011.

-Aliančný týždeň modlitieb sa bude v ČR konať od 10. jan. do 17. januára 2011.

– Modlitebná konferencia bude v Třinci 8. januára 2011 s témou "Na kolenách za našu zem."

– V nedeľu 30. jan.2011 bude priamy prenos ev.a.v. bohoslužieb o 9.00 hodine z cz Oldřichovice na ČR2.

22. januára 2011 bude konferencia pre pracovníkov s deťmi v Smilovbiciach ,stredisko Karmel.

 

Leave a Reply