Ordinácia novokňazov vo Varšave

Vo sviatok Epifanie 6. januára 2011 bola v  evanjelickom kostole sv. Trojice vo Varšave počas slávnostných služieb Božích ordinácia štyroch novokňazov Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Ordináciu vykonal biskup tejto cirkvi J. Samiec za asistencie dvoch diecéznych biskupov.Prítomných bolo aj niekoľko desiatok kňazov z celého Poľska. V modlitbách sa kladol dôraz za prenasledovaných kresťanov vo svete.

(www.luteranie.pl)

Leave a Reply